Mitä Pohjoismaissa ajatellaan kanta-asiakkuusohjelmista


Analyysi kuluttajien näkemyksistä kanta-asiakkuusohjelmia kohtaan Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa

Loyalty Programs

Kahdeksan kymmenestä (81 %) Pohjoismaiden aikuisväestön edustajista on parhaillaan jonkin kanta-asiakkuusohjelman jäsen. Kahdella sektorilla on Pohjoismaissa erityisen vahva edustus. Ne tarjoavat houkuttelevia etuja, joita ihmiset arvostavat ja haluavat käyttää, joskin tutkimustietojen perusteella parantamisen varaakin on vielä.

Loyalty Programs advantage

Tässä julkaisussa esitetyt, YouGovin brändienseuranta- ja kohderyhmien segmentointityökaluilla kerätyt tiedot tarkastelevat kuluttajien motivaatioita ja asenteita sekä käyttäytymistä kanta-asiakkuusohjelmien suhteen, korostaen eroja, joita näissä esiintyy maiden ja sektoreiden välillä.

Voit ladata koko whitepaper-julkaisun täältä