Käyttöehdot


YouGov Paneeliin osallistumisen ehdot

A. Yleistä

YouGov yrityksenä

Osoitteessa c/o Oy Visma Services Infocon AB, Borgmästarebrinken 8B, 00160 Helsinki toimiva YouGov Finland Oy (jäljempänä ”YouGov”) on tutkimuslaitos, joka suorittaa Internetissä markkinatutkimuksia sekä suomalaisten että muunmaalaisten yritysten, järjestöjen, laitosten ja viranomaisten puolesta.

Osa YouGovin markkinatutkimuksista tehdään Internet-paneelissa, jonka jäsenet vastaavat kyselyihin saatuaan YouGovilta kyselykutsun sähköpostitse.

Kuinka YouGov-paneeli toimii?

YouGov-paneelin jäsen suostuu vastaanottamaan kyselykutsuja YouGovilta sähköpostitse. Jäsenen ei tarvitse vastata kaikkiin tutkimuksiin, joihin hänet kutsutaan, vaan hän voi joka kerta valita, haluaako osallistua vai ei. Kuhunkin kyselyyn voi vastata vain kerran.

Hyväksyntä paneelin jäseneksi

YouGov Paneeliin voivat liittyä kaikki 15 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa suomea. YouGovilla on kuitenkin oikeus hylätä saamansa jäsenhakemus ilman perustelua. Yhdellä henkilöllä saa olla paneelissa vain yksi tili tai jäsenprofiili. Paneeliin ei saa liittyä kuvitteellisilla tiedoilla tai jonkun muun puolesta. Lisäksi jäseneksi voi liittyä vain yksi henkilö yhtä sähköpostiosoitetta kohden. YouGovin työntekijöitä ei hyväksytä paneelin jäseniksi, mutta he voivat testata tutkimuksia.

YouGovilla on oikeus julkaista verkkosivullaan uuden jäsenen etunimi ja asuinpaikkakunta.

Tervetuliaisbonuksen maksaminen

Liittyessäsi YouGov-paneeliin saat 100 pistettä tervetuliaisbonuksena. Pisteet siirretään tilillesi heti kun olet vastannut tervetuliaiskyselyyn. Kutsun kyselyyn saat sähköpostitse liittymisesi jälkeen.

Eroaminen ja tietojen poistaminen YouGov-paneelista

Paneelista voi erota milloin tahansa, eikä YouGov lähetä eronneelle jäsenelle sähköpostia eroamisen jälkeen. Muutoksen voimaanastumiseen saattaa tosin kulua 48 tuntia.

B. Anonymiteetti ja luottamuksellisuus

Henkilötietojen rekisteröinti

YouGov toimittaa asiakkailleen tilastollisia analyysejä ja tarvitsee niiden tekemiseen taustatietoja paneelin jäsenistä. Osa näistä tiedoista on luonteeltaan luottamuksellisia, esimerkiksi jäsenen tuloja koskevia tietoja. Paneeliin osallistumisen ehtona on, että jäsen antaa YouGoville tarvittavat taustatiedot ja luvan tallentaa ne tietokantaan.

Jokaisella paneelin jäsenellä on oma käyttäjätunnuksensa (sähköpostiosoite) ja lisäksi omavalintainen salasana. Paneelin jäsenen pitää itse huolehtia osoitetietojen ja sähköpostiosoitteen päivityksestä tai pyytää apua päivittämiseen osoitteesta info@yougov.fi.

Tallennettujen tietojen luovuttaminen muille

YouGov saa luovuttaa jäsenten henkilötietoja ja kyselyvastauksia asiakkailleen vain tilastollisesti työstetyssä tai muulla tavoin anonyymissä muodossa. YouGov ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköistä suostumusta luovuta asiakkailleen kyseisen jäsenen nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai muita henkilötietoja, joista tämän yksittäisen jäsenen voisi tunnistaa.

Osallistuminen YouGov Paneeliin ei näin ollen johda yhteydenottoihin tai markkinointiviesteihin muilta kuin YouGovilta.

Lisätietoja yksityisyydensuojastamme on täällä.

C. Osapuolten velvollisuudet

YouGov lähettää paneelin jäsenille kyselykutsuja sähköpostitse. Palkinnoksi kyselyihin vastaamisesta paneelin jäsen saa pisteitä, joiden määrä käy ilmi kunkin tutkimuksen kutsuviestistä. Pisteitä voi yleensä käyttää eri tavoin (lisää pisteiden ansaitsemisesta ja käytöstä jäljempänä), mutta joidenkin tutkimusten pisteillä voi ostaa ainoastaan YouGov-arpoja. YouGov suorittaa myös tutkimuksia, joihin voi vastata matkapuhelimen välityksellä. Näihin tutkimuksiin saavat kutsuja ainoastaan ne jäsenet, jotka ovat erikseen ilmoittautuneet vastaajiksi matkapuhelinkyselyihin.

YouGov ei ole velvollinen lähettämään kaikkia kyselyitä kaikille paneelin jäsenille, eikä YouGov pysty takaamaan kyselyille enimmäis- tai vähimmäismäärää vuodessa. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista eli paneelin jäsenen ei tarvitse vastata jokaiseen tutkimukseen. Osa kyselyistä toteutetaan yhteistyössä YouGovin tutkimuskumppaneiden kanssa ja siksi toisinaan kyseisten kumppaneiden tutkimusjärjestelmässä. YouGov on kuitenkin aina vastuussa paneelin jäsenten ohjaamisesta kyselyyn ja pisteiden jakamisesta.

Kun kyselyyn on saatu tilastollisesti sopiva määrä vastauksia, YouGov käyttää oikeuttaan sulkea kysely enemmiltä vastauksilta.

Vastaaminen kyselytutkimuksiin

Paneelin jäsenyys on henkilökohtainen. Kenenkään muun ei saa antaa vastata YouGovin lähettämiin kyselyihin, ellei sitä jossain tutkimuksessa nimenomaisesti pyydetä. Paneelin jäsenen velvollisuutena on vastata kysymyksiin rehellisesti ja vilpittömästi (sekä käyttää ”En osaa sanoa”- ja ”En halua kertoa” -vaihtoehtoja, jos ei voi tai halua vastata johonkin kysymykseen).

Jos kysymyksiin ei YouGovin mielestä ole vastattu vilpittömästi tai jos vastausten laatu tai kattavuus on puutteellinen, YouGov poistaa kyseisen jäsenen vastaukset tutkimuksesta ja pidättää oikeuden erottaa hänet paneelista.

Tekijänoikeus ja keskinäinen luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus on molemminpuolista. YouGovin velvollisuutena on käsitellä kaikkien paneelin jäsenten henkilötietoja luottamuksellisesti, ja jäsenten velvollisuutena on käsitellä YouGovin lähettämiä kyselytutkimuksia luottamuksellisesti. YouGovilla on tekijänoikeus tutkimusten muotoon ja sisältöön, eivätkä paneelin jäsenet siksi saa kopioida tutkimusten sisältöä (esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita tai ääntä) ja välittää sitä kolmansille osapuolille.

Passiiviset jäsenet

Jos paneelin jäsen ei ole yli 12 kuukauden aikana vastannut yhteenkään tutkimukseen, hänet erotetaan paneelista automaattisesti. Se tarkoittaa, että kyseisen henkilön pistetili nollautuu eikä hän enää pääse kirjautumaan tiliinsä.

Tutkimusvastausten tallentaminen

Taustatietojen lisäksi YouGov saa kyselyvastausten kautta yksittäisiä paneelin jäseniä koskevia tietoja, esimerkiksi tietoa poliittisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista mielipiteistä. Näitä koskevat Tanskan lain henkilötietojen käsittelyä koskevat pykälät 7 (momentti 1) ja 8.

Paneelin jäsenet suostuvat siihen, että YouGov tallentaa tietokantaansa kyselyvastaukset, mukaan lukien yksityisasioita koskevat tiedot, jotta niitä voidaan analysoida tilastollisesti. Paneelin jäsenellä on oikeus olla vastaamatta johonkin kyselyyn tai käyttää ”En osaa sanoa”- ja ”En halua kertoa” -vastausvaihtoehtoja aina kun mahdollista.

Paneelin jäsenellä on oikeus pyytää YouGovia kertomaan, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi paneelin jäsen voi pyytää YouGovia korjaamaan mahdolliset virheelliset tiedot.

Joihinkin kyselyihin tarvitaan vastauksia tietyiltä kohderyhmiltä. Paneelin jäsen suostuu siihen, että YouGov tällaisissa tapauksissa käyttää paneelin jäsenistä rekisteröityjä tietoja haluttuun kohderyhmään sopivien vastaajien valitsemiseen.

YouGovin tietoturva on tiukka, mutta jos yrityksen sähköpostiviesteissä siitä huolimatta on viruksia, paneelin jäsen hyväksyy, ettei YouGovilla ole vastuuta virusten mahdollisista seurauksista eikä YouGovilta voi virusten vuoksi vaatia korvauksia.

YouGovin uutiskirjeet ja tiedotteet

YouGov lähettää paneelin jäsenille säännöllisin väliajoin sähköisiä uutiskirjeitä sisältäen uutisia ja muuta tietoa YouGovilta.

D. Pisteiden ansaitseminen ja käyttäminen

Palkkiot kyselyvastauksista

Paneelin jäsen saa pisteitä aina, kun hän vastaa kyselyyn, johon hän on saanut YouGovilta kutsun ja jota YouGov ei vielä ole sulkenut. Pisteiden määrä vaihtelee tutkimuksen mukaan, mutta se ilmoitetaan aina kyselyn aluksi. Yleensä pisteitä voi käyttää kaikilla kolmella YouGovin tarjoamalla tavalla, mutta joissain tapauksissa pisteet kelpaavat vain YouGov-arpojen ostamiseen tai YouGovin hyväntekeväisyysprojektien tukemiseen. Pisteet talletetaan paneelin jäsenen tilille, josta hän voi käyttää niitä haluamanaan ajankohtana.

YouGov-paneelin jäsenet voivat käyttää pisteitään kolmella tavalla:

YouShop: SuperLahjakortti antaa vapauden valita suosikkisi kaikkien Presentcard.fi-lahjakorttien joukosta. Tarjolla on yli sata myymäläketjua ja jännittäviä elämyksiä. Lahjakorttien hinta on 30 euroa, ja tarvitset yhden lahjakortin tilaamiseen 2 500 pistettä. Kun tilaat lahjakortin, saat Presentcard.fi-palvelusta 1–2 viikon kuluessa sähköpostiviestin, jonka sisältämällä koodilla voit valita lahjakortin.

YouCare: Hyväntekeväisyysyhteistyö BørneFonden-järjestön kanssa. Tuemme projekteja Afrikassa ja sponsoroimme viiden lapsen koulutusta ja heidän perheitään. Lue lisää hyväntekeväisyystyöstä täällä.

YouWin: Paneelin jäsenten oma lottoarvonta. Lue lisää arvonnasta täällä.

Voittajat arvotaan YouGovin verkkosivulla ilmoitettuina päivinä. Arvonta tapahtuu sähköisesti, ja voittajat valikoituvat täysin satunnaisesti. Jokainen tiettyyn arvontaan ilmoitettu piste vastaa yhtä arpaa. YouGov ilmoittaa voittajille sähköpostitse. Voittajilla on viestin lähetyksestä laskettuna 16 päivää aikaa lunastaa voittonsa. Jos YouGov ei saa voittajalta vastausta 16 päivän kuluessa, oikeus voittoon mitätöityy ja YouGov arpoo uuden voittajan. YouGov pidättää oikeuden julkistaa verkkosivullaan voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan.

YouGov pyrkii jatkuvasti parantamaan pisteiden käyttömahdollisuuksia, joten edellä kerrottuihin tietoihin voi aika ajoin tulla muutoksia.

Paneelin jäsen voi itse tarkastaa oman tilinsä pistetilanteen. Saatuja voittoja ja pisteitä ei voi milloinkaan vaihtaa rahaksi.

Palkinnot ja tilatut tuotteet lähetetään normaalisti paneelin jäsenen kotiosoitteeseen. Jos palkintoja tai tuotteita pitää lähettää Pohjoismaiden ulkopuolelle, vastaanottaja maksaa lähetyksestä aiheutuvat lisäkustannukset. Muutoin lähetykseen sovelletaan Partnerstoren toimitusehtoja.

Paneelin jäsenellä on velvollisuus maksaa veroa pisteillä ostamistaan tuotteista ja YouGovin arvonnoissa voittamistaan palkinnoista. Koska YouGov ja Partnerstore eivät ilmoita lahjoista ja palkinnoista veroviranomaisille, paneelin jäsenellä on velvollisuus itse merkitä ne veroilmoitukseensa.

Jos paneelin jäsen aikoo erota paneelista omasta tahdostaan, hänen pitää käyttää ansaitsemansa pisteet ennen eroamistaan tai muuten hän menettää pisteensä eroamisen yhteydessä.

Jos paneelin jäsenen profiili poistetaan, tilillä mahdollisesti olleita pisteitä ei voi enää käyttää. Kuten edellä on mainittu, erottamistapauksissa YouGov antaa jäsenelle aina vähintään 14 päivää ennen jäsenprofiilin poistamista.

Tutkimuksiin osallistumisesta ansaitut pisteet eivät vanhene, mutta jos paneelin jäsen 12 kuukauden osallistumattomuuden perusteella erotetaan paneelista, myös hänen pistetilinsä nollataan.

Uusien jäsenten suosittelu

Saat jokaisesta suosituslinkkisi kautta YouGov-paneeliin liittyvästä ja (profiilikyselyn lisäksi) vähintään viiteen tutkimukseen vastaavasta uudesta jäsenestä 200 pistettä. Pisteitä ei anneta uusista jäsenistä, jotka eivät vastaa (profiilikyselyn lisäksi) vähintään viiteen tutkimukseen. Pisteet lisätään tilillesi, kun uusi jäsen on vastannut viidenteen tutkimukseen (profiilikyselyä ei lasketa).

Kun suosittelet paneelia uusille jäsenille, et saa esiintyä YouGovin edustajana tai väittää olevasi sellainen, etkä saa hämäämällä tai harhaan johtamalla ohjata ketään liittymään paneeliin suosituslinkkisi kautta. Suostut kertomaan avoimesti kaikille paneeliin ohjaamillesi uusille jäsenille, että he käyttävät liittymiseen suosituslinkkiäsi ja että sinä saat pisteitä, kun he vastaavat tutkimuksiin. 

E. Lopuksi

Sovellettavat lait ja oikeusistuin

Paneelin jäsenen ja YouGovin väliset mahdolliset ristiriidat ratkaistaan Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Paneelin jäsen voi haastaa YouGovin oikeuteen vain YouGovin oikeuspaikassa, joka tällä hetkellä on Københavns Byret ja toissijaisesti Østre Landsret. YouGov voi haastaa paneelin jäsenen oikeuteen oman valintansa mukaan joko omassa oikeuspaikassaan tai paneelin jäsenen oikeuspaikassa.

Tämänhetkisten ehtojen muuttaminen

YouGov pidättää oikeuden tehdä muutoksia YouGov Paneeliin osallistumisehtoihin. Muutoksista ilmoittamiseen käytämme sähköistä uutiskirjettä. Jos kyse on merkittävästä muutoksesta, esimerkiksi pisteiden käyttömahdollisuuksien muutoksesta, asiasta kerrotaan vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumispäivää.

Paneelin jäsenten tulee osoittaa kaikki tiedustelut sähköpostiosoitteeseen info@yougov.fi, sillä YouGov ei tarjoa asiakaspalvelua puhelimitse.